Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bị trói rồi sục cặc bắn tinh