Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bố cặc to đụ con trai mới lớn