Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Hai bạn sinh viên đụ nhau nhiệt tình