Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Hai thanh niên chịch nhau sung vãi đái