Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

lạc lạc 07 ( video chính chủ )