Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Mới ngủ dậy em bot bị đụ rồi

Mới ngủ dậy em bot bị đụ rồi