Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sinh viên Nhật địt nhau tập thể